• I-V 08.00 - 17.00

Pirkimo - Pardavimo taisyklės

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems ad-motors.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir ad-motors.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį,  įvykdo visus  ad-motors.lt    elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir pirkimo patvirtinimas.

3) ad-motors.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės, kurių galutiniai pardavėjai yra partneriai, kurie išrašo pardavimo-pirkimo dokumentus. Užsakymo vykdymas perduodamas partneriui (apmokėjimas, komunikacija su klientu, transportavimas, prekių atidavimas iš nurodyto partnerio adreso, bei kitos pareigos, kurios priklauso pardavėjui pagal LR įstatymus). Už netikslumus apie prekę, jos kainą, kiekį ir kitą būtiną informaciją atsako partneris pagal LR įstatymus, pagal pardavėjo pareigas.

4) ad-motors.lt įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei ad-motors.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, ad-motors.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

5) Po to, kai ad-motors.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo ad-motors.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai ad-motors.lt raštu ar elektroniniu paštu info@ad-motors.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis ad-motors.lt svetaine bus ribojamos.

7) ad-motors.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

8) ad-motors.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:

•  fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;

• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
•  juridiniai asmenys.

9) Draudžiama:

• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško ad-motors.lt svetainės savininko  UAB ADMotors sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti ad-motors.lt  sistemos veiklą.


10) Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos arba įmonės buveinės adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

11) Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį arba el.paštą. Prieš išsiunčiant užsakymą, ad-motors.lt susisiekia su klientais.

12) ad-motors.lt pasilieka teisę:

• koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;

• riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
•  retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;

• jei pirkėjas neatsiima prekės iš pardavėjo per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami pirkėjui - prekė toliau nebesaugoma.
• jei pirkėjo banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami, pardavėjas apie tai informuoja klientą turimais kontaktais - prekė toliau nebesaugoma.
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

13) Klientai, pirkdami prekes ad-motors.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

14) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamąjį mėnesį.

15) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Pirkėjas turi sudaryti visas sąlygas kurjeriui, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o pirkėjas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka pirkėjui.

16) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

17) Prekių kiekiai yra riboti.

18) ad-motors.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, admotors.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

19) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga parduotuvės kaina.

20) Prekės kaina matoma ad-motors.lt  gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. Duomenų sinchronizavimas vyksta 24 val. per parą.

21) Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo, kuris vyksta 24 val. per parą,  ir nesutapti su ad-motors.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina ta, kuri pateikta ad-motors.lt   svetainėje.

22) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į  ad-motors.lt (t. y. į pardavėją  UAB Autovelna).